„Мирише на зима“… или по-скоро мирише на дим и замърсен въздух. Колкото по-студено става, толкова повече започва да излиза наяве проблемът, за който се говори всяка зима, а именно силно замърсения въздух в страната. Темата изплува на дневен ред всяка година, но тази се говори повече за проблема, най-вече заради проекта на "самоорганизиращите се граждани" от Air Bulgaria, който представлява самостоятелни станции за измерване на замърсяването на въздуха. Като те дават информация в реално време за това точно колко е замърсен въздуха в страната. За кратко време инициативата беше подета от много хора и от 15 първоначално инсталирани станции, вече има информация за почти цяла София и повечето големи градове в България, защото всеки сам може да инсталира станция и да се включи в инициативата. Хората са много по-склонни да се доверят на тази информация, която получават в реално време, от колкото да разчитат на едва 38-те държавни станции за цялата страна.

 

По повод данните, които бяха събрани за краткото време, в което съществува инициативата стана обществено достояние лошото състояние на въздуха в България. Интересното е, това че е една доста наболяла тема, защото в последните 5 години България винаги е на челно място по най-мръсен въздух в Европа. Само, че по една или друга причина не се говореше много за това. Дори през 2016 година България стана първата страна членка осъдена от ЕС за неспазване на нормите за фини прахови частици във въздуха в периода от 2010 година до 2014 година. Като зад нас са държави, които се занимават сериозно с тежка промишленост, която замърсява в пъти повече въздуха. Интересното е, че темата за мръсния въздух не беше обсъждана толкова тогава, колкото сега, което е показателно, че когато хората са обединени се постигат по-добри резултати. 

 

 

Защо мръсният въздух е проблем?

Темата за замърсяването на въздуха винаги е била актуална, но от скоро стана ясно, че той е причина за много здравословни проблеми. През изминалата година Световната здравна организация излезе със списък от болести причинени от лошото качество на въздуха, като в списъка присъстват голям брой белодробни заболявания, астма и рак и болести, които не са свързани пряко като сърдечно-съдови болести и репродуктивни проблеми. 18 хиляди души годишно или по 50 човека на ден умират вследствие на мръсния въздух. Доктор Александър Симидчиев нарича това „епидемията, за която не се говори“. В България смъртността причинена от замърсяване на въздуха е 3 пъти над средното европейско ниво.

 

Повишаване на тревожността и главоболието са пряко следствие от излагане на организма на високи нива на въглероден диоксид и фини прахови частици. Още може да получите дразнене на носа, очите и гърлото. Астмата, рак, белодробните болести, възпалението на дихателните пътища, честите настинки са следствие на излагане на лош въздух. Сърдечносъдовите заболявания са следствие от всички тези неща. Лошият въздух влияе още и на черния дроб, далака и кръвта. Повишаването на хората с репродуктивни проблеми също е причина от начина на живот в големия град и лошия въздух в него.

 

Какво представляват фините прахови частици?

Фините прахови частици представляват микроскопични твърди или течни вещества, които са натрупват в атмосферата. Най-често срещаните фини прахови частици са с големина 10 микрометра. Те са по-груби и се отделят при горене, автомобилен трафик и различни производствени процеси. По-малките частици с размер 2.5 микрометра представляват токсични органични съединения и тежки метали. Те са и по-опасни за здравето на населението. Само през 2014 г. над 51% от всички емисии ФПЧ10 и 85% от емисиите ФПЧ2.5 са отделени от горенето на твърдо гориво в битови условия. В града най-голям замърсител са дизеловите автомобили и автомобилите на градския транспорт, като 40% от автопарка в България е от коли над 20 години, най-старите в ЕС. Следващата причина е масовото отопление на трърдо гориво- най-вече нискокачествени енергийно неефективни въглища. 

 

Веществата, които са най-чести замърсители на въздуха са:
 

 •                    Въглероден диоксид е газ без цвят у мирис. Въглеродният диоксид се разтваря по-добре във водата в сравнение с въглеродния оксид.
 •                     Въглероден оксид с формула СО е безцветен газ без мирис, но много отровен. Получава се при непълното изгаряне на въглища, природен газ и дървесни материали. Автомобилите също произвеждат въглероден оксид.
 •                     Въглеводороди
 •                     Алдехиди
 •                    Радиоактивни вещества и тежки метали
 •                    Серен диоксид е безцветен газ с формула SO2, който е продукт от вулканични изригвания и различни индустриални процеси. Обикновено горенето на въглища и петрол създава серен диоксид. По-нататъшно обогатяване с кислород реакции с вода водят до получаването на H2SO4 киселинни дъждове.
 •                    Азотни оксиди, особено азотният диоксид с формула NO2 е отровен газ с остра задушлива миризма и кафяво-червен цвят. Разтваря се добре във вода.

 

 

Естествени източници на замърсяване на въздуха:

 

 •                     Изригване на вулкани
 •                    Пясъчни бури
 •                     Урагани
 •                     Горски пожари
 •                     Продукти от растителен или животински произход

 

 

Едни от замърсителите вследствие на човешката дейност са:

 

 •                      Електрически централни, заводи, фабрики и други промишлени предприятия
 •                      Моторни превозни средства - автомобили, самолети, плавателни съдове
 •                      Горене на дървесни маси за отопление
 •                      Петролни рафинерии
 •                      Органични отпадъци, които освобождават метан
 •                      Химични, биологични и ядрени оръжия

 

 

Източници на замърсяване

Два са основните източници на замърсяване на въздуха в страната. Това е отоплението на твърдо гориво – към момента статистиката показва, че 57% от българите се отопляват на твърдо гориво. Масово се използват нискокачествени въглища с високо съдържание на пепел и сяра, които имат лоши горивни параметри, високо ниво на замърсяване, но са предпочитани заради ниската си цена. Макар, че от години се спрягат законови промени за задължителното наличие на филтър на комина, но това така и не влезе в действие. Поради масовото горене на дърва и въглища и традиционно ниското атмосферно налягане през зимата характерно за страната се превърна тя да е обгърната в сиво-жълта пелена от октомври до април. В 21 от 25 града, в които се водят засичания именно това е причината за повишеното прахово замърсяване. За съжаление, за да се промени тази практика би имало голямо икономическо влияние върху населението на страната. През 2016 година за най-замърсен град беше обявен Видин, трагично познат като един от най-бедните региони в страната.

Вторият основен проблем и причина за целогодишните високи нива на замърсяване на въздуха са старите автомобили, които се карат в страната. По-новите са на около 10 години, а масово хората карат коли на по 20 години, масово без катализатор. Проблемът не е само с личните автомобили, малък е и броя на еко автобуси в градския транспорт. Подновяване на автопарка не е с екологични автобуси, които не отделят емисии, а с не толкова стари автобуси, което на фона на проблема с качеството на въздуха изглежда като пълна липса на заинтересованост от страна на държавата.

 

Най-замърсеният град за 2014 година в целия ЕС е Перник, където са отчетени концентрация от фини прахови частици в размер на 74 микрограма на кубичен метър. По-качество на въздуха сме по-близо до Пакистан и Афганистан, от колкото до близките ни съседни страни.

Лошият въздух е причина за смъртта на 3,7 милиона души в света за 2012 година.

Скептиците сигурно ще кажат, че положението не е чак толкова лошо и самолетите на летище София все още си излитат безпроблемно, но трябва ли да се допусне положението да стигне до нивата на това в Китай и Индия, където дори влаковете не могат да се движат заради лошата видимост и силно замърсения въздух там.

 

 • 97% от европейците са изложени на концентрация на диоксид над препоръчителната концентрация от Световната здравна организация.
 • 220-300 евро струва мръсният въздух на всеки гражданин на ЕС през 2009 година.
 • 63% от европейците казват, че използват по-малко автомобилите си през последната година с цел подобряване качеството на въздуха.
 • Около 90% от емисиите на амоняк и 80% от тези на метан идват от селскостопанската дейност.
 • Приблизително 60% от сернит оксиди идват от производството и разпределението на електроенергия.
 • Депата за отпадъци, въгледобивът и преносът на газ на големи разстояния са източници на метан.
 • Повече от 40% от емисиите на азотни оксиди идват от автомобилния транспорт.
 • Изгарянето на горива е ключов фактор в замърсяването на въздуха- от потреблението на домакинствата, до отоплението на градовете с ТЕЦ-ове и производство на енергия.

 

 

И докато в Западна Европа са взели проблема много на сериозно, тук оставам е впечатление, че не се взема присърце и се говори до тогава, до когато обществото не намери по-важна тема за обсъждане. Очертава се все по-чист въздух за Европа и все по-лош въздух в България. Големите автомобилни производители все по-стриктно следват тенденциите в производството на електромобили, подпомагани от Западните държави преходът към едно все по-зелено, екологично и чисто бъдеще се случва, докато това, което се очаква за България е всенародна радост от намаляването на цените на 5 годишните дизелови автомобили и замяната на старите автобуси с по-нови, остатъци от автопарка на някоя вече „зелена“ европейска страна.

 

Какво прави климатичния бранш за подобрение на качеството на въздуха?

Дълги години климатиците бяха заклеймени като замърсител номер едно и причина за разрушаване на озоновия слой, но докато в другите отоплителни отрасли не се прави много, за да спре замърсяването на природата, то производителите на климатична техника се отнасят много сериозно към поддържането на една здрава екосистема и поради тази причина вече 10 години основният замърсител фреон R22 е спрян от употреба и забранен за използване в целия ЕС. През 2012 година от Daikin правят пробив в хладилната технология с фреон R32, който е напрактика безвреден за околната среда и много по-ефективен в процеса на отопление. Повече за това защо R22 е забранен и с какво е по-различен фреон R32 може да разберете тук.

 

 

Защо климатикът е едно екологично бъдеще?

След въвеждането в употреба на фреон R32 може да се каже, че той не оказва влияние върху озоновия слой. По-безопасен е за околната среда и е с близо 3% по-висок капацитет на охлаждане, като е 60 пъти по енергийно ефективен сравнено с R22. Не само получавате по-добре работещ климатик – по-мощен, по-тих и по-енергийно ефективен, но по този начин предпазвате и природата.

 

Какви са ползите от използването на климатик у дома?

Освен че въздухът на вън е много замърсен всъщност този у дома не му отстъпва. Даже според много специалисти въздухът вкъщи е с до 50% по-замърсен. Това е следствие от строителството, което прави сградите въздухизолирани и въздухът не може да се движи свободно. В дома се натрупват прах, замърсявания, акари, спори, плесени, животински косми, полени, алергени, остатъци от битовата химия, козметични продукти, газове като родон, въглероден моноксид, както и формалдехид. Всички те на свой ред могат да причинят алергии и усложнения при хронични болести на сърдечно-съдовата система и дихателни проблеми. Тук може да видите съвети за това как може да се погрижите за качеството на въздуха в затворени помещения.

Това, което прави климатикът за подобряване на въздуха е чрез филтриращата му система да задържа всички фини прахови частици, като освен това да неутрализира вирусите, алергените и бактериите. Така въздухът в стаята се пречиства при всяко преминаване през климатика. Повече за климатиците с най-добри филтриращи системи може да видите --> тук.

 

 

Какво очакваме да се случи?

“Замърсяването на въздуха е на първо място сред причинителите на смърт на територията на ЕС. Политическата обстановка се измени драстично през последните 3 години, а въпросът с качеството на атмосферния въздух придобива все по-голямо значение. Може би през последното десетилетие се бяхме съсредоточили върху въглеродния диоксид до такава степен, че пренебрегнахме качеството на въздуха”, заяви Джули Гърлинг, член на ЕП.

 

Очаква се с изпълнението на директивата броят случаи на преждевременна смърт, дължаща се на замърсен въздух, да намалее с около 50% през 2030 г. (в сравнение с 2005 г.). Също така директивата привежда европейското законодателство в съответствие с поетите международни ангажименти след преразглеждането на Протокола от Гьотеборг през 2012 г.

 

Целите са да се търси високата енергийна ефективност, това не означава изцяло да се премине на ток, а да се търси най-добрият метод за отопление и за придвижване, този, за който би била необходима най-малко енергия без значение от какъв вид ще бъде тя. Постепенно се налагат стриктни норми за енергийната ефективност на все повече уреди. До скоро те се отнасяха само за климатиците, но подобни разпоредби вече засегнаха прахосмукачките и бойлерите. Като пропуск може да се отчете това, че трябва да бъде въведено като задължителен стандарт и за другите отоплителни уреди. Българинът все още смята, че „духалката“ отоплява ефективно, защото струва 20 лв. и духа от време на време. В края на месеца нещата обаче не седят по този начин. Ето няколко съвета за това как да спестим от сметките за ток. 

 

По-ефективното използване на електричеството трябва да е процес, който да бъде политически ускорен. В България липсва адекватна програма за развитие, подпомагане и популяризиране на алтернативните методи на отопление, както и на придвижване. Електрификацията на обществения и личния транспорт би трябвало да се подкрепи и улесни, а не да се купуват не толкова стари дизелови автобуси. Знаете ли, че в България има регистрирани по-малко от 500 електрически автомобила и около 1000 хибрида. На тях все още се гледа като на луксозна стока въпреки, че като цени няма голяма разлика с нов автомобил с двигател с вътрешно горене. За сравнение общо регистрираните автомобили са над 3,8 милиона. Макар и слабият ръст в повишаването на електрическите автомобили трябва да се знае, че те са освободени от данък и не плащат синя и зелена зона. Липсата на данъчна политика за подкрепата на семействата, който се опитват да живеят по-енергийно ефективно липсва и това също е посока, в която трябва да се работи. Например в Австрия и Германия почти всички нови жилищни сгради са независими – това означава, че имат инсталирана термо помпена система и слънчеви панели и сградата няма нужда от газ или ток за отопление и електричество. Въпреки високоразвитата газова инфраструктура.

 

Важно за справянето с този проблем е дългосрочно регионално планиране. Лошият въздух не е местен проблем и трябва да се мисли на държавно ниво какви мерки трябва да се вземат за подобрението на състоянието на страната, защото в противен случай ни очаква бъдещето на Делхи, където хората не могат да излизат от домовете си заради смогът, който е налегнал града.

 

 

Може да се обърнете към нас ако искате да преминете от отопление на твърдо гориво на ток с енергийно ефективен климатик от високо ниво, с който да намалите сметките си за отопление.

Вижте повече тук.