Меню
Вашата кошница

ПАКЕТНИ ОФЕРТИ! Комбинирайте и спестете пари!Научете повече!

Общи условия на сайта

Раздел I Общи положения


Настоящите общи условия уреждат отношенията между „Вимакс Клима” ООД и лицата, ползващи сайта и онлайн магазина, находящи се на https://vimax.bg/, https://vimax-karcher.com/ и https://ariston.vimax.bg/.

 • „ОБЩИ УСЛОВИЯ“ - означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и платформата за покупки от разстояние, находящи се на https://vimax.bg/, https://vimax-karcher.com/ и https://ariston.vimax.bg/.
 • ВИМАКС КЛИМА е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 201156552, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк Младост 2, бл. 262, магазин Д1, наричано по-долу VIMAX или Дружеството.
 • Лицата, ползващи сайта и онлайн магазина са лица, ползващи функционалностите на сайта и потребители по смисъла на Закон за защита на потребителите, наричани по-долу ползвател/и или потребител/и.
 • Сайт означава уебсайта находящ се на https://vimax.bg/, https://vimax-karcher.com/ и https://ariston.vimax.bg/.
 • "ОНЛАЙН МАГАЗИН" означава виртуалният магазин находящ се на https://vimax.bg/, https://vimax-karcher.com/ и https://ariston.vimax.bg/ предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.

Раздел II Общи условия за ползване на сайтовете на VIMAX


Следните условия са условията на споразумението между Вас и VIMAX. Осъществявайки достъп, браузвайки и /или използвайки този уеб сайт, Вие автоматично потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили да бъдете обвързани от тези условия, както и че ще спазвате всички намиращи приложение законови и други разпоредби. Ако не приемате тези условия, моля не ползвайте този уеб сайт.

 • Всички изображения, текстове, flash анимации и др. са със запазени права и само за лично ползване. Откъси от сайта могат да бъдат копирани, съхранявани и публикувани САМО И ЕДИНСТВЕНО чрез писмено разрешение.
 • Този сайт може да съдържа други бележки за собственост и информация за авторски права, условията за които трябва да бъдат съблюдавани и изпълнени. Информацията на този сайт може да съдържа технически неточности или печатни грешки.
 • Информацията може да бъде променяна или обновявана без предизвестие. VIMAX може да прави подобрения и/ или изменения в продуктите и програмите, описани в тази информация, по всяко време и без предизвестие.
 • Възможно е електронното изображение да е илюстративно или да са променени нюанса на цветовете, VIMAX не поема отговорност за точността на предоставяната информация и изображения. Получателят използва тази информация на собствена отговорност.
 • VIMAX не носи отговорност за никой друг Web сайт, до който можете да достигнете чрез този. Когато осъществявате достъп до Web сайт извън този на VIMAX, дори ако той включва логото на VIMAX, моля приемете, че сайтът е независим от сайта на VIMAX, и че VIMAX няма контрол върху съдържанието на този Web сайт. Връзка от друг сайт към сайта на VIMAX не означава, че VIMAX подкрепя или поема отговорност за съдържанието или употребата на такъв Web сайт.
 • Доколкото е позволено от приложимия закон, VIMAX при никакви обстоятелства не е отговорен за всякакви преки, непреки, специални или последващи щети от използването на този сайт, или от всеки друг свързан web сайт, включително, без ограничения, всякакви пропуснати ползи, прекъсване на дейността, загуба на програми или други данни на информационната ви или друга система, дори ако изрично сме били уведомени за възможността от възникването на такива щети.
 • VIMAX не предоставя никакви лицензи за авторски права, патенти или други права върху интелектуална собственост. Дизайнът, структурата и съдържанието на сайта са предмет на авторско право и се защитават от закона. Изключителното право на собственост върху тях принадлежи на ВИМАКС КЛИМА ООД. Потребителите могат да отпечатват отделни страници, изображения, лога и др. от сайта, при условие, че не премахват идентифициращите ги авторски знаци, търговски марки и други.
 • VIMAX има право по всяко време да преразглежда тези условия, обновявайки настоящото обявление. Използвайки този уеб сайт Вие се съгласявате, че ще бъдете обвързани от всички направени промени, като се задължавате периодично да посещавате тази страница, за да се запознавате с текущите условия.

Раздел III Общи условия за покупко–продажба на стоки и услуги посредством сайтовете на VIMAX


Цени.

 • Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им.
 • VIMAX си запазва правото да ги променя по всяко време. Представените в сайта цени на стоки и услуги включват всички данъци, като за всеки отделен продукт е изрично посочено дали включва цената за доставка, монтаж, транспорт или др.
 • При промяна на цената Потребителят е задължен да плати тази цена, която е била актуална по време на сключване на договора.
 • При намаления, обявени на сайта, неактуалните цени се задраскват, а до тях се обявява цената с намалението. Ако е фиксирана дата намалената цена важи до нейното настъпване, а ако липсва крайна дата намалението е до изчерпване на количествата от дадения продукт.

Поръчки и доставка на стока и/или услуга

 • Поръчки могат да правят всички ползватели на сайта и онлайн магазина. Изпращането на поръчка не означава автоматично запазване на продукти в системата ни.
 • Направените поръчки се потвърждават след обаждане от сътрудник на VIMAX или след получаване на e-mail с текст потвърждаващ че поръчката е обработена и подготвена за изпращане. Поръчки направени до 15.00 часа на същия ден ще получат потвърждение до края на този работен ден. Поръчки направени след 15.00 часа ще бъдат потвърдени на следващия ден. Поръчките се обработват от понеделник до събота. Всички поръчки, които са направени в събота след 12.00 часа и в неделя, ще бъдат обработени в понеделник. Направените поръчки по време на официални почивни дни и празници се обработват на първия работен ден след почивните дни. В по-натоварените месеци от годината - юли и октомври, потвърждаването на поръчката може да отнеме 1-2 работни дни.
 • След поръчка в сайта потребителят може да посети и офис на VIMAX в София и от там да вземе продукта, който е избрал. Ако отбележи конкретния офис на VIMAX, от който ще го получи, тогава продуктът се запазва за конкретния потребител.
 • Всички продукти присъстващи в сайта се доставят на територията на цялата страна чрез куриерски фирми Еконт, Спиди и Транспрес, както и със собствен транспорт. Срокът за доставка е от 2 до 5 работни дни, когато стоката е налична в склад на VIMAX. Потребителят може да избере начина на доставка: до най-близкия офис на Еконт или Спиди в населеното място или до входа на неговия адрес.
 • Ако даденият продукт е със статус "По поръчка" срокът на доставка ще Ви бъде съобщен допълнително в зависимост от вида на продукта и страната на произход.
 • Продуктите се изпращат след като сътрудник на VIMAX се свърже с потребителя по телефона и получи потвърждение от последния. Потвърждение може да бъде направено и по електронната поща, посочена от потребителя.
 • Стоките се доставят на получателите до входа на сградата. Качването на уреди до апартамент на клиента се таксува допълнително 10.00 лв. на етаж.
 • Цената на доставката за продукти на стойност под 150.00 лв. е 9.90 лв. Всички продукти над 150.00 лв. са с БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА. Изключение за продукти Adax: цената на доставка на продукти на марката под 299лв. е 9.90лв. Всички продукти Adax над 299лв. са с БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА.
 • Всички пратки се изпращат с услугата "Преглед при получаване". Проверката се свежда до преглед на външния вид и съдържанието на стоката и не е възможно продуктът да се включва и тества. В случай на приемането й с транспортен дефект потребителят се отказва от правото си на замяна. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. VIMAX не носи отговорност за повредени пратки, които не са обявени в присъствието на куриер.

Плащане

 • Ползвателят може да заплати цената на поръчана от сайта стока като използва по свой избор един от следните способи:
  • Наложен платеж
  • Плащане с банкова карта
  • Банков превод
  • Плащане чрез някоя от партньорските ни финансови/кредитни институции
 • Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на VIMAX цялата продажна цена на поръчаната през сайта стока. В случай на плащане чрез “наложен платеж”, при доставката купувачът получава от куриера касова бележка и фактура, в случай, че потребителят е юридическо лице, в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставка и такса наложен платеж. Купувачът предава на куриера сума равна на общата сума (включваща цената на стоката, цената на доставка и такса наложен платеж) посочена във фактурата, което се отбелязва в талона за приемо – предаване (удостоверяващ предаването на стоката посочена в касовата бележка от куриера на купувача), който служи за разписка. С подписването на приемо-предавателен протокол купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на ДРУЖЕСТВОТО сумата представляваща продажната цена на доставената стока.

Договорът за продажба от разстояние между VIMAX и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на ДРУЖЕСТВОТО.

Общи условия за връщане/замяна на стока

 • Купувач, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, сключил договор от разстояние с VIMAX, има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно предвидени в Закона за защита на потребителите в срок от 14 дни съгласно видовете договор, посочени в ал. (3), т. 1,2 и 3 от настоящите условия за връщане.
 • За да упражни потребителя правото си на отказ, трябва да уведоми VIMAX за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление преди изтичането на сроковете по ал. (3), т. 1, 2 и 3. Заявлението за отказ от Договора за покупко-продажба може да бъде подадено по следните начини:
  • Използвайки формуляра за отказ от договор, приложен като Приложение №1 към настоящите общи условия.
  • Електронен формуляр за връщане на стока https://vimax.bg/14-dni-pravo-na-vrashtane
  • Друго недвусмислено заявление за упражняване на правото на отказ от Договора за покупко-продажба в свободна форма.
 • 14-дневният срок за отказ от Договора за покупко-продажба започва да тече от датата на:
  • която е сключен договорът – при договор за услуги;
  • която потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, са влезли във владение на стоките приемане на стоките - при договор за продажба;
  • която потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, са влезли във владение на последната стока, партида или част - при договор за покупко – продажба, който обхваща много стоки, които са доставени поотделно или обхваща стока, състояща се от множество партиди или части;
 • VIMAX възстановява всички плащания, които е получило, включително разходите за доставка без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която потребителят информира VIMAX за неговото решение за отказ от договора. - (с изключение на разходите за връщане, които са за сметка на потребителя или допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от VIMAX).
 • VIMAX възстановява платената сума като използва същия начин на плащане, който е използвал потребителят, освен ако Потребителят изрично се е съгласил на друг начин за възстановяване, който не е свързан с никакви разходи от негова страна. Ако VIMAX не е предложил сам да вземе Продукта от Потребителя, може да задържи сумата, получена от Потребителя, до момента, в който получи обратно продукта или до получаване на доказателство за неговото изпращане от Потребителя, в зависимост от това кое събитие ще настъпи по-рано.
 • Потребителя трябва да изпрати стоката или да я предадете лично без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който е информирал за отказа си от настоящия договор в сервизната база на ВИМАКС КЛИМА ООД, находяща се в гр. София, ул. Сини вир № 15 с контакт Гергана Николова - 0875 325 482 - като поеме преките разходи по връщане на стоката/ите (освен ако VIMAX сам не е предложил да вземе стоката) съгласно чл.55, ал.2 от ЗЗП. Ако потребителя избере да използва куриерска услуга, транспортните разходи за връщането на стока са за сметка на потребителя съгласно таксите на избраната от потребителя куриерска фирма. При връщане на стоката чрез куриер, ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО същата се изпраща със застраховка за стойността на уреда и БЕЗ НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ; ако няма застраховка и настъпят транспортни щети, отговорността и разходите са за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на VIMAX, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя. Срокът се счита за спазен, ако стоките са изпратени преди изтичането на 14-дневния срок.
 • Условия за връщане на стока
  • Стоката да бъде в оригинална опаковка и в ненарушен търговски вид;
  • Да не е използвана;
  • Да не е била монтирана;
  • Да не е увредена/счупена при транспорт: ако се установи увреда на пратката при получаване от куриер се съставя Протокол за увредена пратка в присъствието на куриера. Ако се установи в последствие транспортен дефект продуктът НЕ ПОДЛЕЖИ на връщане/замяна.
  • Да е придружена с оригинал на финансов документ, доказващ че е закупена от Вимакс Клима ООД /фискален бон и/или фактура, стокова разписка, гаранционна карта и всички прилежащи документи към оригиналната опаковка.
  • Да е придружена от всички аксесоари, с които е била доставена.
  • В случай че доставената стока е била придружена от подарък, при връшане на стоката, трябва да бъде върнат и подаръка.
 • При условие, че Потребителят използва Законовото право за отказ, той носи отговорност за намаляване на стойността на стоките в следствие на изпробването им, извън обичайния начин и различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики, качествата и функциониране.
  • За стоки - При получаване на стоката в сервизната база на VIMAX, се извършва оглед и оценка на същата. Ако се установи, че тя не отговаря на горепосочените условия за връщане/замяна, на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на потребителите, ВИМАКС КЛИМА ООД има право да направи обезценка на стоката в размер от 10 % до 100 % при пълна щета от стойността й, за което се съставя протокол. Протоколът се съставя в присъствието на клиента или му се изпраща в писмен вид по ел. поща, посочена във формуляра.
  • За услуги - Ако потребителя е изрично заявил предоставянето на услугите да започне по време на срока за отказ, трябва да заплати сумата, която е пропорционална на предоставеното до момента, в който е уведомил, че упражнява правото си на отказ от настоящия договор, спрямо общата сума по договора съгласно чл.55, ал.5 от ЗЗП. Ако VIMAX е изпълнилo изцяло услугата след изричното съгласие на Потребителя, същия губи правото си на отказ от договора съгласно чл. 57, ал.1 от ЗЗП.
  • Стока придружена с услуга - При упражняване на правото за разваляне на договор от разстояние от клиентите на VIMAX, след извършени доставка и монтаж на климатик/ци, потребителите следва да имат предвид, че във връзка с чл. 55, ал. 5 и ал. 6 от ЗЗП: Вимакс Клима ООД е в правото си да удържи сумата, представаляваща разхода за извършения монтаж и последващ демонтаж, изчислен според действащата ценова листа на VIMAX на тези услуги.
 • В случай на отказ от договор сключен от разстояние, задълженията на страните да изпълнят договора се прекратяват съгласно чл.53 от ЗЗП.

*Задължителни реквизити при подаването на заявлението са (три имена на потребителя, географски адрес и ако има такива - телефонен номер, факс и електронен адрес) VIMAX ще Ви изпрати на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

Гаранционно обслужване

 • За всяка стока на сайтовете vimax.bg, vimax-karcher.com ariston.vimax.bg се предоставя търговска гаранция, обявена от съответния производител. За всеки продаден продукт се издава валидна гаранционна карта, включваща условията на гаранцията, данните за стоката и продължителността на гаранцията. „Вимакс Клима” ООД си запазва правото да откаже гаранционно обслужване на стока, когато:
  • гаранционната карта/фискалния бон на продукта е изгубен/а;
  • е извършен опит за ремонт от неоторизиран сервиз, включително действия от самия Потребител;
  • се установят повреди, причинения от неправилна експлоатация на уреда;
  • е нарушена физическата цялост на изделието;
  • повредата е причинена от природно бедствие, токов удар, неизправност в захранващата мрежа или други форсмажорни обстоятелства;
  • се появи неизправност в работата на климатика, в резултат на дефекти или повреди на тръбен път, когато е положен предварително от трети лица и фирми, неоторизирани от ВИМАКС КЛИМА ООД;
  • клиентът закупи климатизатор с капацитет, който е несъответен за помещението, в което се монтира, въпреки изричните препоръки на специалистите на ВИМАКС КЛИМА ООД;
  • някое от телата на климатика по изрично настояване на клиента се монтира на място, неотговарящо на инструкцията за монтаж или в последствие мястото бъде видоизменено (например – външното тяло бъде монтирано в тераса, която в последствие бъде остъклена);
  • клиентът има неплатени задължения към ВИМАКС КЛИМА ООД;
  • не е осигурен достъп. В случаите, когато по желание на клиента и с негово съгласие е монтирана техника със скеле, вишка или алпинист, то ангажимент на клиента е да осигури достъп до системата или да заплати стойността на услугата, осигуряваща достъпа.
 • В зависимост от вида на закупената техника, гаранционното обслужване се поема от „Вимакс Клима” ООД или от оторизираните сервизи на партньорите му.
 • Независимо от търговската гаранция, за всички стоки важи законовата гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПЦСЦУПС). Потребителите – физически лица имат право да се ползват от законната гаранция на стоките и услугите, установена в ЗПЦСЦУПС. Предоставянето и ползването на търговска гаранция не засяга регламентираните в закона условия и средства за защита.

VIMAX указва на своите потребители, че орган за алтернативно решаване на спорове са помирителните комисии при Комисия за защита на потребителите (https://kzp.bg/ ), както и онлайн платформата за решаване на спорове https://ec.europa.eu/

Допълнителни условия

 • За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани в сайта стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата и метна подсъдност по ГПК.