Сигурност на личните данни

Съгласно Удостоверение № 404147, издадено на 25.06.2014 от Комисия за Защита на личните данни, Вимакс Клима ООД е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“ с идентификационен № 404147. Личните данни, получени за обработка от потребителите на сайта се съхраняват на сървъри, които се намират в Data center в защитена среда. Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и са станали достояние на Вимакс Клима ООД както и на поправка на тези Лични данни. Потребителите изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от Вимакс Клима ООД по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на фирмата.