Меню
Вашата кошница

Сертификати, Лицензи, Патенти

Сертификати

Всички сертификати

Лицензи за инсталация

Лицензи за инсталация

Всички лицензи

Патентното ведомство на Република България

Патенти

Свидетелство за регистрация на марка №99999 / 30.11.2017 и свидетелство за регистрация на полезен модел с №1916 / 01.07.2014 от Патентно ведомство на Република България притежавано от Вимакс Клима ООД. Полезният модел се отнася до защитна пластина за брава, по-специално до манганова защитна пластина, предназначена за повишаване сигурността на всички видове заключващи секретни системи за врати срещу непозволен достъп. При един вариант, защитната пластина има профилиран отвор за секретен патрон и два основни монтажни отвора за закрепващо средство, разположени симетрично от двете страни на профилирания отвор, чиято надлъжна ос лежи по надлъжната ос на симетрия на защитната пластина. В горната напречна страна на пластината е оформен първи правоъгълен изрез за поместване на дръжката на вратата, а в долната напречна страна е оформен втори правоъгълен изрез.

Всички патенти