Както при всяка сложна механична система, така и при климатиците е необходимо те да бъдат профилактирани, проверявани и поддържани през определен период, за да се гарантира тяхната правилна и безпроблемна работа за максимално по-дълго време. Това е необходимо не само, за да се провери техническата изправност на климатичната система, но и за да се осигури максимален комфорт и качество на въздуха в помещението, в което се намира климатикът.

 

Неслучайно всички водещи фирми производители на климатична техника изискват поне веднъж годишно климатичните системи произведени от тях да бъдат обслужени и профилактирани от оторизиран специалист. Това се прави с цел при възникване на евентуален проблем със съответния климатик той да не бъде в следствие на неправилна експлоатация или поради причина, която е можело да бъде установена и отстранена преди да е довела до по-сериозни последствия. Като например повреда в компресора на климатика, поради загуба или ниско налягане на хладилния агент (фреона). Появата на вибрации във вътрешното тяло може да се дължи на замърсяване и натрупване на прах по турбината на вътрешното тяло. Това би довело до „разбиване” на лагерите на самата турбината или до намалено топлоотдаване на вътрешния топлообменник поради плътното му покриване с прах и микроорганизми, което затруднява нормалната работа на климатика. Те образуват много плътен слой върху турбината, който е много опасен, ако не се почисти внимателно. Потребителят трудно би могъл да изчисти сам топлообменника на климатика си, поради което е силно препоръчително да се извикат специалисти. Всички евентуални повреди могат да бъдат установени и отстранени при извършване на ежегодна профилактика на климатичната система.

 

Най-чести въпроси за профилактика на климатик:

Профилактика на климатик.

Профилактиката се извършва с цел подобряване на ефективността на климатика след експлоатацията си в двата режима на работа и води до намаляване разхода на енергия.

 

Колко често се прави профилактика?

За да работи един климатик безпроблемно и дългосрочно е необходимо технически обслужване веднъж годишно.

 

Почистване на филтри.

Препоръчва се поне 2 пъти в месеца да се почистват прахосъбиращите филтри на вътрешното тяло, но колкото по-често го правим, толкова по-добре за самата машина.

 

До какво води липсата на профилактика?

Когато се пренебрегва правенето на профилактиката първо губим ефективността на климатика, второ непочистените силно замърсени климатици изразходват повече енергия.

 

По същество профилактиката на климатика се състои в основно почистване на вътрешното тяло, оглед на външното тяло за течове и пропуски в херметичността на системата и замерване на изходната температура на климатика. При отклонение от нормалните показателите се замерва и налягането на фреона. Това умишлено се прави основно при отклонение в изходната температура, тъй като при закачването и откачването на манометрите, с които се мери налягането винаги изтича в атмосферата известно количество фреон, макар и минимално. Ако обаче се установи, че има изтичане на фреон, вследствие на работния процес на климатика, от съществено значение е веднага да се зареди необходимото количество, защото неговата липса може да доведе до сериозни проблеми за климатичната система. Всички гаранционни климатици, закупени от Вимакс Клима ООД, се допълват с фреон по време на гаранционния си период напълно безплатно.

Запазете бързо и лесно час за профилактика онлайн --> тук.