Енергийна ефективност до -20%

Формуляр по програма REECL

Вимакс Клима ООД е одобрен партньор по програма REECL

Вимакс Клима ООД е одобрен партньор на банките, участващи по финансиращите схеми на Програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома. Всички продукти, отговарящи на изискванията за енергийна ефективност могат да бъдат закупени чрез кандидатстване за финансова помощ от REECL.

Програма REECL дава възможност на българските домакинства да получат безвъзмездна финансова помощ в размер до 20% от размера на закупените съоръжения по програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома.

Условия за кандидатстване

При кандидатстване на еднофамилни и двуфамилни къщи, отпусканата помощ от програмата е в размер на 10% от направените разходи за покупка и монтаж на климатични системи. Необходими документи:
- при къщи в ремонт - проект/скица и количествено стойностна сметка
- при къщи в строеж - разрешение за строеж.

При кандидатстване на жилище в многофамилен блок (кооперация) е необходимо:
- кандидатстващият да предостави информация за вече монтирани климатични системи в сградата, отговарящи на условията за Енергийна ефективност: енергиен клас А+ в режим на отопление и енергиен клас А+ в режим на охлаждане (SEER>5.60, SCOP>4.00). Необходимо е да се представят марките и моделите на поне 2 климатични системи, монтирани от съседи на кандидатстващия. Изисква се и снимков материал на фасадата с монтираните външни тела. На тяхна база се изготвя концептуален проект за разположението на климатичната система.
- протокол от общото събрание на кооперацията, в който са описани поне още 2 домакинства, имащи монтиран климатик. Отпусканата помощ в този случай е 20% от стойността на кредита.

Български банки участващи в програма REECL

- Райфайзен Банк- изчерпан бюджет.
- Банка ДСК- изчерпан бюджет.
- Банка Пиреос - ИМА БЮДЖЕТ
- ПроКредит Банк - изчерпан бюджет.
- СИБАНК - изчерпан бюджет.
- ОББ - ИМА БЮДЖЕТ

Условия за отпускане на кредит

Всяка от одобрените банки има индивидуални условия за отпускане на кредит за финансиране на целеви проект.

Условия на банка ОББ:
- Размер на кредита: от 500 до 50 000лв.
- Срок на погасяване:
* за суми до 10 000 лв. – до 5 години
* за суми над 10 000 лв. – до 10 години
Пълни условия на банка ОББ за отпускане на кредит по програма "Енергийна ефективност".

Условия на банка Пиреос:
- Размер на кредита: до 30 000лв.
- Срок на погасяване: до 120 месеца
Пълни условия на банка ПИРЕОС за отпускане на кредит по програма "Енергийна ефективност".

Как да кандидатствате

За да кандидатствате за кредит по програма Енергийна Ефективност е необходимо да Ви издадем оферта, която да предоставите във финансиращата банка.

За целта може да изпратите Вашите данни - три имена, телефон, имейл и точен адрес на монтаж на имейл: sales@vimax.bg със заглавие: Енергийна ефективност. Необходимо е да изпратите и модела на климатичната система, която сте избрали. Той трябва да отговаря на изискванията на REECL за енергийна ефективност:
- SEER>5.60, енергиен клас А+
- SCOP>4.00, енергиен клас А+
- Работен режим при охлаждане: от 21° до 43°C
- Работен режим при отопление: от –10° до 15°C
Ние ще изготвим оферта и ще Ви я изпратим на имейл.
Повече информация относно Програмата може да получите и като позвъните в най-удобния за Вас офис.