Меню
Вашата кошница

Енергийна ефективност до -15%

Вимакс Клима ООД е одобрен партньор по програма REECL

ВАЖНО: Бюджетът на програма REECL за този програмен период е изчерпан.

Вимакс Клима ООД е одобрен партньор на банките, участващи по финансиращите схеми на Програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома. Всички продукти, отговарящи на изискванията за енергийна ефективност могат да бъдат закупени чрез кандидатстване за финансова помощ от REECL.

Програма REECL дава възможност на българските домакинства да получат безвъзмездна финансова помощ в размер до 15% от размера на закупените съоръжения по програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома.

Условия за кандидатстване за климатична техника

При кандидатстване на еднофамилни и двуфамилни къщи, отпусканата помощ от програмата е в размер на 15% от направените разходи за покупка и монтаж на климатични системи. Необходими документи:
- при къщи в ремонт - проект/скица и количествено стойностна сметка
- при къщи в строеж - разрешение за строеж.

При кандидатстване на жилище в многофамилен блок (кооперация) е необходимо:
- кандидатстващият да предостави информация за вече монтирани климатични системи в сградата, отговарящи на условията за Енергийна ефективност: енергиен клас А+ в режим на отопление и енергиен клас А+ в режим на охлаждане (SEER>5.60, SCOP>4.00). Необходимо е да се представят марките и моделите на поне 2 климатични системи, монтирани от съседи на кандидатстващия. Изисква се и снимков материал на фасадата с монтираните външни тела. На тяхна база се изготвя концептуален проект за разположението на климатичната система.
- протокол от общото събрание на кооперацията, в който са описани поне още 2 домакинства, имащи монтиран климатик. Отпусканата помощ в този случай е 15% от стойността на кредита.

Условия за кандидатстване за газови котли

За да се финансира покупката на газов котел по програма REECL е необходимо той да отговаря на следните критерии:
- сезонната енергийна ефективност на отопление да е по-голяма от 90%. Котелът трябва да е клас А, А+, А++ или А+++,
- всички отоплителни радиатори и конвектори трябва да са оборудвани с регулираща арматура (радиаторите с термовентили, а конвекторите с термостат),
- буферни съдове и бойлери до 500 литра за производство и съхранение на БГВ, които влизат в окомплектовката на системата, трябва да бъдат енергиен клас B или A,
- всички елементи от газовата система- котел, радиатори и бойлер трябва да са съпроводени с Евросертификат (CE Marking).
Необходими документи:
- за еднофамилна къща - проект/скица и количествено стойностна сметка.
- за многоетажна кооперация - решение на общото събрание на собствениците, протокол за разпределение на разходите по етажни собственици, концептуален проект, на чиято основа е изготвена офертата.
Не се финансират автономни отоплителни системи в многофамилни жилищни сгради, които се снабдяват с топлинна енергия от топлофикационно дружество, т.е. тази мярка не е приложима за индивидуални жилища в топлофицирани сгради.

Български банки участващи в програма REECL

Само одобрени от Програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома банки могат да отпуснат кредит за покупка на енергийно ефективни продукти. Към момента одобрени от REECL и разполагащи с бюджет банки са:
- ПИРЕОС - ИЗЧЕРПАН БЮДЖЕТ
- ОББ - ИЗЧЕРПАН БЮДЖЕТ

Условия за отпускане на кредит

Всяка от одобрените банки има индивидуални условия за отпускане на кредит за финансиране на целеви проект.

Условия на банка ОББ:
- Размер на кредита: от 500 до 50 000лв.
- Срок на погасяване:
* за суми до 10 000 лв. – до 5 години
* за суми над 10 000 лв. – до 10 години
Пълни условия на банка ОББ за отпускане на кредит по програма "Енергийна ефективност".

Условия на банка Пиреос:
- Размер на кредита: до 40 000лв.
- Срок на погасяване: до 10 години
Пълни условия на банка ПИРЕОС за отпускане на кредит по програма "Енергийна ефективност".

Формуляр по програма REECL

Как да кандидатствате

За да кандидатствате за кредит по програма Енергийна Ефективност е необходимо да Ви издадем оферта, която да предоставите във финансиращата банка.
За целта може да изпратите Вашите данни - три имена, телефон, имейл и точен адрес на монтаж на имейл: sales@vimax.bg със заглавие: Енергийна ефективност. Необходимо е да изпратите и модела на климатичната система или газов котел, който сте избрали.
Климатикът трябва да отговаря на изискванията на REECL за енергийна ефективност:
- SEER>5.60, енергиен клас А+, SCOP>4.00, енергиен клас А+
- Работен режим при охлаждане: от 21° до 43°C
- Работен режим при отопление: от –10° до 15°C
Газовият котел трябва да отговаря на изискванията на REECL за енергийна ефективност:
- сезонна енергийна ефективност при отопление >90, енергиен клас А.
Ние ще изготвим оферта и ще Ви я изпратим на имейл.
Повече информация относно Програмата може да получите и като позвъните в най-удобния за Вас офис.