Декларация за съгласие и информираност относно обработването на лични данни


Раздел I Дефиниции


Раздел II Администратор на лични данни. Обработващ лични данни.


Раздел III Основание и цели за събиране, обработване и съхранение на личните ви данни


Раздел IV Принципи при събиране и обработка на личните ви данни


Раздел V Предаване на личните данни на трети страни


Раздел VI Срок на съхранение


Раздел VII Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни


Във всеки момент, докато обработваме Вашите лични данни, Вие като субект на данните, имате следните права:

Раздел VIII Мерки за информационна сигурност и защита на личните данни


Раздел IX Уведомяване при промени в настоящата политика