Зимата е сезонът, през който се появява най-много влага в жилищата. Това се дължи на факта, че се получава много голяма разлика между температурите навън и тези в помещенията. Понякога тази разлика достига 40 градуса! Когато затопленият въздух в помещението достигне до най-студената част в него- прозорец, външна стена, в повечето случаи се получава конденз. От него водят началото си влагата, плесента и мухъла, които се настаняват в помещението и влошават комфорта в него.


За да се избави човек от тази нежелана влага може да използва влагоуловител или обезвлажнител. Двете наименования описват едно и също действие- отнемане на влагата от въздуха и по този начин предотвратяване образуването на мухъл. На пазара има различен тип уреди, които могат да изпълняват процеса. Най-евтините представляват малки кутии с вместимост 1-2 литра, които работят със специални абсорбиращи таблетки. Голям недостатък при тях е, че за да работят имат постоянна нужда от консуматив- таблетки, които с течение на времето могат многократно да надвишат първоначалната цена на по-скъпите уреди. Другият вариант за справяне с влагата в дома е с влагоуловители на ток. Тяхната консумация е доста минимална- повечето от уредите консумират до 500W електричество. В зависимост от вида им вместимостта на резервоара им е от 2 до 15 литра. Температурата на въздуха, който напуска влагоуловителя, е с 3-8°С по-висока от температурата на засмуквания въздух. Уредите могат да абсорбират влага от 10 до 70 литра на ден, в зависимост от вида и мощността им.

 

Една от най-важните характеристики на влагоуловителя е дебитът му на въздух. Той отразява какво количество влажен въздух може да премине през уреда за 1 час. Благодарение на него може да се изчисли кой влагоуловител е най-подходящ за конкретното помещение. Необходимо е клиентът да знае обема на помещението- произведението на височината, ширината и дължината на помещението. Изчисленият обем е необходимо да се умножи по 3 и така се получава необходимият дебит на въздуха за конкретното помещение. Спрямо него трябва да се търси влагоуловител, който може да го постигне. По-слаб влагоуловител не би свършил достатъчно ефективно работата, а много по-мощен може да повреди повърхността на мебелите в помещението.  Ще приведем нагледен пример как се изчислява дебитът на въздуха на влагоуловителя.

 

В една стая с размери: височина 2,6м, дължина 5м и ширина 4м, обемът на помещението е:

V= a х b х h= 4 х 5 х 2,6= 52 m3

 

След като е изчислен обемът, за да се изчисли препоръчителния Поток на обработваемия въздух на влагоуловителя следва да се приложи формулата:

V x 3= 52 х 3= 156 m3/h.

 

В това помещение е необходим влагоуловител, който притежава минимум дебит на въздуха 156 m3/h. Клиентът може да погледне модел Inventor E2-ION20L EVA II с дебит на въздуха 170m3/h, който би бил много подходящ за това конкретно помещение.

 

За да работи правилно един влагоуловител е препоръчително да се спазват няколко основни принципа при експлоатацията му:

 

1. Когато включите влагоуловителя задължително затворете вратите и прозорците в помещението. Ако са отворени това би означавало, че обемът на въздуха, който трябва да минава през влагоуловителя е много по-голям от предварително изчисления на помещението.

 

2. Уредът трябва да се постави в средата на стаята.

 

3. В близост до влагоуловителя не трябва да има източник на топлина- готварска или отоплителна печка, защото топлината, която идва от нея би влошила неговата работа.

 

4. Влагоуловителят трябва да стои винаги изправен без значение дали в момента работи или се транспортира. Във влагоуловителя има фреон, който може да изтече, ако машината се наклони.

 

5. Никога не покривайте уреда, докато е включен!

 

6. Пускайте го да работи само в температурния диапазон, в който е обозначен, че може да функционира. В повечето случаи това е от 5°С до 32°С или 35°С. Единствено при адсорбционните влагоуловители температурата не играе голяма роля в принципа им на работа и те могат да функционират дори при много ниски или отрицателни температури в помещението.

 

7. Ако помещението се отоплява от електрически нагревател, ефективността на влагоуловителя ще се увеличи. Важно е обаче отоплителят да не е в непосредствена близост до влагоуловителя.

 

Голямо разнообразие на влагоуловители може да намерите във vimax.bg