Думата “Defrost” идва от английски език и означава размразяване. Именно това представлява и самият режим „Defrost” при климатиците – размразяване на топлообменника на външното тяло на климатичната система. Преди да започнем да говорим за така нареченото размразяване е необходимо да кажем няколко думи за принципа на работа на климатичните системи, които до голяма степен ще дадат яснота защо машините изобщо замръзват през зимата.

 

Външното тяло на всеки един климатик, когато работи в режим на отопление, „изпомпва” топлина от околната среда (от атмосферата) и я пренася в помещението, в което е монтирано вътрешното му тяло. Това е възможно благодарение на свойството на хладилния агент (фреона) да се загрява, дори и при минусови температури, когато е подложен под достатъчно високо налягане от компресора на климатика. Точно поради тази причина- разликата в температурата на околната среда и на външния топлообменник, който обикновено е с по-ниска температура, по него се образува скреж, а понякога и лед. Именно тогава, когато външният топлообменник се заскрежи, климатичната система автоматично преминава в режим на “Defrost”, за да се предотврати образуването и натрупването на лед, което би затруднило нормалната ѝ работа.

 

 

 

По своята същност режимът “Defrost” е автоматично преминаване от режим отопление в режим охлаждане, за да се повиши температурата на външния топлообменник и да се осигури размразяването му. Това обикновено трае около 5-10 мин. и се повтаря през определен период от време, като този период зависи от атмосферните условия. Най-общо казано, колкото по-студено и/или по-влажно е навън, толкова по-често климатикът Ви ще има нужда да се размразява.

 

При различните климатици “Defrost” протича по различен начин. При някои светва светлинен индикатор на вътрешното тяло, който показва, че климатикът е навлязъл в режим на „размразяване”, при други такъв индикатор няма, но и в двата случая турбината на вътрешното тяло спира да работи или работи, но въздухът, който излиза от климатика е студен. Това обикновено създава известен дискомфорт на хората намиращи се в помещението, но както вече казахме това не трае дълго. Ако климатичната система е напълно изправна не би трябвало да са ѝ необходими повече от 10-15 минути, за да премине отново в режим на отопление.


Най-важното, което трябва да знаем за режима “Defrost” е, че това е напълно нормален процес при всеки един климатик, без значение неговата марка, модел или цена. Този режим не бива да бъде прекъсван по никакъв повод, нормалното му протичане гарантира нормална работа на самата климатична система.